Kjevesmerter

Temporomandibulær dysfunksjon er en muskel -og skjelettlidelse, men den er også betraktet som multifaktorielt. At den er multifaktoriell betyr at det er flere faktorer som spiller inn på problematikken. Dette inkluderer fysisk smerte eller funksjonsforstyrrelser av kjeveledd, tyggemuskulatur og/eller omliggende strukturer. Det kan også ha sammenheng med psykososiale faktorer.  

Hos Fimland Kiropraktikk kan du få undersøkelse, behandling, rådgivning, samtale om psykososiale faktorer og øvelser for kjeveproblematikk. Det brukes ulike teknikker for å redusere smerten og optimalisere kjevefunksjonen. Behandlingen og behandlingsforløpet blir tilpasset ut ifra historikk og funn fra undersøkelsen. 

Kiropraktor manipulasjon smerte i kjeve kjevesmerter behandling 1 kjevesmerter