Prisliste april og mai 2024

Behandlingen omfattes ikke av frikortordningen. Kiropraktikk er en primærhelsetjeneste og har et direkte oppgjør med HELFO. Prisene oppført er egenandel pasienten betaler for behandlingen.

I 2023 besluttet Stortinget å redusere støtteordningen for kiropraktorbehandling med 100 millioner kroner. Denne endringen trådte i kraft fra 1. januar 2024, noe som vil påvirke prisene for behandlingene frem i tid.